Groeneweg 2b 7141 DS Groenlo  Tel: 0544-467294    Mobiel: 06 22 90 40 95  
   Email: pennet.advies@gmail.com K.v.K.:  24.27.62.53    Rabobank: 36 05 53 133
   

                             Verandermanagement


Start
Over ons
Beleidsadvisering
Coaching
Teambegeleiding
Verandermanagement
Projectmanagement
Interim-management
Contact
                              

Verandermanagement.

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Verandermanagement heeft een negatieve naam opgebouwd in de laatste jaren.
Te veel heeft de verandermanager zich gericht op de veranderingen, die moesten worden bewerkstelligd.

De kern van de werkzaamheden van de verandermanager zijn daarbij in de regel gericht op het veranderen van de medewerker.

PenNet advies gaat uit van weerstandmanagement bij het begeleiden van veranderingstrajecten en -processen. Het succesvol (leren) omgaan met weerstanden van mensen maakt het realiseren van veranderingen sneller mogelijk.
PenNet advies
richt zich in haar werkzaamheden op het slechten van de weerstanden van mensen, zodat zij zelf in staat zijn om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen.
 Door draagvlak bij de medewerkers te bewerkstelligen zullen veranderingen ook beklijven in de organisatie.

De noodzaak tot veranderen is een constant gegeven binnen organisaties. PenNet advies begeleidt
organisaties in het gericht bewerkstelligen van veranderingen. In beleidsdagen wordt actief stilgestaan bij de ervaringen van het afgelopen jaar, de trends en de gewenste situatie over een aantal jaren. Op basis van een goede analyse wordt de jaarplanning voor het komende jaar vastgesteld.
Van groot belang daarbij is om samen vast te stellen wat succesvol gedrag is om de gewenste veranderingen daadwerkelijk in de praktijk te realiseren.

PenNet advies heeft door haar grote ervaring in verandertrajecten een eigen methodiek ontwikkeld om succesvol om te gaan met weerstanden en om tot beleidsplanning te komen. 

                                            naar boven